Montaż systemu Top-Drive

Każdy zestaw przychodzi w postaci kompletnego i gotowego do montaż systemu Top-Drive. W związku z tym jest idealnie dopasowany do konkretnego modelu pojazdu i typu zawieszenia. Dlatego należy przed montażem zweryfikować czy nasz zestaw jest prawidłowy dla naszego pojazdu. W związku z tym najpierw kontrolujemy oznaczenia zestawu. Następnie wizualnie typ mocowania poduszek i otworów montażowych w ramie pojazdu. Dlatego najlepiej przyłożyć poduszkę z uchwytami w miejscu gdzie ma być zamontowana.

Ogólna idea montażu systemu TOP DRIVE to zastąpienie gumowego/metalowego odboju zawieszenia systemem specjalistycznej poduszki pneumatycznej. Przede wszystkim górne uchwyty systemu poduszek zazwyczaj montowane są do ramy/górnych mocowań amortyzatorów pojazdu. Natomiast dolne uchwyty – do miejsca mocowania odboju (resor/oś/most/wsporniki).

Przykładowy montaż systemu Top-Drive na tylną oś wygląda następująco :

można go podzielić na 3 podstawowe kroki:

  • montaż poduszek TOP DRIVE,
  • montaż manometrów i zaworów (TOP DRIVE CONTROL),
  • podłączenie przewodów i wyregulowanie zestawu.

Montaż systemu TOP DRIVE – poduszki

Zdecydowanie najwięcej czasu wymaga pierwszy krok – montaż poduszek. W związku z tym pojazd podnosimy na podnośniku. Dlatego mamy następujące kroki (jedna strona – pierwsza poduszka):

wstępny montaż górnego uchwytu poduszki. Najczęściej w miejscu mocowania odboju do ramy pojazdu.

wstępny montaż dolnego uchwytu poduszki. Najczyściej wykonujemy to do uchwytu resora, lub osi.

zweryfikuj pionowe ustawienia poduszki i brak kontaktu z elementami zewnętrznymi

zweryfikuj pionowe ustawienia poduszki i braku kontaktu z elementami zewnętrznymi

Prawidłowo zamontowana poduszka pracuje w pionie (nie pod kątem). W bezpośrednim sąsiedztwie nie zbliża się do jakichkolwiek elementów pojazdu. Ponieważ po napełnieniu powietrzem i obciążeniu poduszka rozszerza się. Dlatego kontakt poduszki w czasie pracy z jakimkolwiek elementem na 99% spowoduje jej mechaniczne uszkodzenie. Uszkodzenie takie nie podlega gwarancji.

Identyczne czynności przeprowadzamy dla drugiej strony pojazdu (montujemy drugą poduszkę).

Jeśli pojazd wyposażony jest w korektor hamowania czasami niezbędna jest jego modyfikacja. Dlatego w takim wypadku do zestawu dołączone są elementy niezbędne do jego zmodyfikowania. Zazwyczaj jest to specjalna płytka dystansowa. Należy ją „dodać” do mocowania ramienia korektora. Cały proces opisany jest w instrukcji. Tym samym kończy się pierwszy krok montażu zestawu.

Montaż manometrów z zaworami „TOP DRIVE CONTROL.

Po pierwsze, wybramy prawidłowe miejsce montażu tych elementów. Daltego musi to być miejsce osłonięte od bezpośredniego działania warunków atmosferycznych. Należy je chronić od wpływu głównie soli i błota. Miejsce to powinno być dostępne dla zewnętrznego kompresora. Zalecamy montowanie TOP DRIVE CONTROL w obudowie fotela kierowcy lub bezpośrednio pod nim. Dlatego należy zamontować go w kabinie. Naszym zdaniem najlepsza jest boczna część siedzenia kierowcy (widoczna po otwarciu drzwi kierowcy). W związku z tym należy zastanowić się nad miejscem poprowadzenia przewodów pneumatycznych. Muszą one łączyć panel TOP DRIVE CONTROL z poduszkami. Wyprowadzamy je z kabiny i wzdłuż ramy prowadzimy do obu poduszek. Czerwony do prawej, czarny do lewej poduszki.

Rozkręcamy panel TOP DRIVE CONTROL (manometry z zaworami). Podłączamy do zaworów wychodzących przewody pneumatyczne. Czerwony idący do prawej poduszki i czarny idący do lewej poduszki.

Przewody wyprowadzamy na zewnątrz kabiny. Przykręcamy podstawę TOP DRIVE CONTROL w miejscu jej montażu (wkrętami).

Podłączenie przewodów i wyregulowanie zestawu.

Po pierwsze, wybramy prawidłowe miejsce montażu tych elementów. Daltego musi to być miejsce osłonięte od bezpośredniego działania warunków atmosferycznych. Należy je chronić od wpływu głównie soli i błota. Miejsce to powinno być dostępne dla zewnętrznego kompresora. Zalecamy montowanie TOP DRIVE CONTROL w obudowie fotela kierowcy lub bezpośrednio pod nim. Dlatego należy zamontować go w kabinie. Naszym zdaniem najlepsza jest boczna część siedzenia kierowcy (widoczna po otwarciu drzwi kierowcy). W związku z tym należy zastanowić się nad miejscem poprowadzenia przewodów pneumatycznych. Muszą one łączyć panel TOP DRIVE CONTROL z poduszkami. Wyprowadzamy je z kabiny i wzdłuż ramy prowadzimy do obu poduszek. Czerwony do prawej, czarny do lewej poduszki.

Ustawiamy zawory odcinające w TOP DRIVE COTROL na wartość 2,5 atmosfery. Powyżej tej wartości zawory muszą otwierać się aby uniemożliwiając napełnienie poduszek większym ciśnieniem.

Blokujemy zawory odcinające w tej pozycji kroplą szybkoschnącego kleju. Niezablokowane zawory powodują automatyczną utratę gwarancji na system. Mocujemy osłony TOP DRIVE CONTROL.

Jeśli wszystko jest OK i nie ma utraty ciśnienia – spuszczamy powietrze z systemu i odłączamy wstępnie podłączone przewody.

Układamy je w miejscu ich przeznaczenia (wzdłuż ramy). Mocujemy je opaskami zaciskowymi tak, aby nie były zagięte ale również aby nie przemieszczały się.

Dochodząc do poduszek obcinamy przewody do prawidłowej długości i montujemy ich koniec w zaworze poduszki. Dlatego wykonujemy to odpowiednio dla prawej i lewej strony.

 

Napełniamy układ kontrolując jego szczelność. Naklejamy w kabinie kierowcy naklejkę informacyjną o zamontowaniu i prawidłowych ciśnieniach pracy w systemie TOP DRIVE. System nie może pracować całkowicie bez powietrza. Dlatego minimalne ciśnienie w układzie to 0,5 atmosfery. W innym przypadku ulegnie on uszkodzeniu. Typowe przykłady opisane są w ulotce dołączonej do zestawu.

 

Na zewnątrz (tył pojazdu) naklejamy naklejkę informacyjną o wzmocnieniu zawieszenia systemem TOP DRIVE. Nalepka powinna zawierać numer do dystrybutora systemu (pomoc techniczna).

 

Wypełniamy kartę montażu pojazdu i jej kopię wysyłamy e-mailem do DFE. Jest ona podstawą gwarancji na system.

Montaż systemu Top-Drive jest zakończony. Czas montażu zależy od modelu pojazdu i doświadczenia serwisu – jednak można go ocenić na maksimum kilka godzin. Mimo prostoty montażu zalecamy jego przeprowadzenie wyłącznie w specjalistycznych serwisach.