Typy systemu – główna zasada

Typy systemów mozna klasyfikować ze wzgledu na wiele parametrów. Zacznijmy od tego, że każdy system TOP DRIVE (niezależnie od typu systemu) jest kompletnym zestawem wszystkich niezbędnych części do jego montażu. Dodatkowo każdy jest indywidualnie dopasowany do konkretnego modelu pojazdu i konkretnej wersji zawieszenia. W tym celu wykorzystując wyłącznie istniejące „fabrycznie” otwory technologiczne i uchwyty. Dzięki temu możliwa jest pełna integracja systemu z fabrycznym zawieszeniem pojazdu. Każda opcja (rozbudowa systemu) przypomina budowę z klocków – do wersji bazowej możemy dodawać kolejne elementy :

 • kompresor,
 • czujniki,
 • sterowanie,
 • panele na deskę rozdzielczą
 • inne elementy

Większość z tych „dodatkowych elementów” ma wiele wersji – np. kompresory o różnej wydajności, rożnym napięciu, z butlami zasilania lub bez, z własnym sterowaniem lub manualne itd. Dlatego typy systemów stanowią rodzaj wielu możliwych połączeń pomiędzy pasującymi do siebie elementami.

Typy systemów ze względu “na zasilanie”

Generalnie systemy TOP DRIVE możemy podzielić ze względu na fakt czy posiada lub nie własne źródło zasilania sprężonego powietrza na:

 • system pasywny – korzysta wyłącznie z „zewnętrznego: kompresora i nie posiada własnego zasilania w sprężone powietrze
 • system aktywny – posiada własne źródło zasilania sprężonego powietrza

Typ systemu “bazowy”

Bazowym produktem TOP DRIVE jest system pasywny. Pozostałe typy systemów Top Drive to jego modyfikacje i opcje pozwalające budować złożone układy aktywne. Każdy bazowy system „pasywny” składa się z następujących elementów :

 • 2 poduszek TOP DRIVE wraz z uchwytami montażowymi dla konkretnego modelu pojazdu i zawieszenia,
 • kompletu zaworów manualnych i manometrów „TOP DRIVE CONTROL” (i to jest również bardzo duża różnica do konkurencji – bo u nas jest to standard),
 • kompletu przewodów połączeniowych układu pneumatycznego,
 • zestawu montażowego śrub/nakrętek
 • instrukcji obsługi i naklejki informacyjnej

Typ systemu “bazowy” – obsługa

Podstawowy system „bazowy” działa w oparciu o zewnętrzne źródło sprężonego powietrza. Oznacza to, że do jego napełnienia niezbędne jest zewnętrze źródło sprężonego powietrza.  Z pewnością najczęściej wykorzystywany jest kompresor do pompowania kół – którym pompujemy system do ustalonego ciśnienia (standardowo 2,5 atm.). W przeciwieństwie do wielu innych systemów Top Drive ma układ niezależny – oddzielnie dla prawej i lewej strony. Ze względu na fakt, że zawory pompowania prawidłowo powinny być zablokowane przy montażu – więcej ciśnienia startowego nie uzyskamy. Oczywiście w ramach obsługi możemy manualnie spuszczać powietrze z każdej z poduszek niezależnie. Dodatkowo możemy kontrolować ciśnienie systemu na manometrach oddzielnie prawą i lewą stronę. Ponieważ to ciśnienie jest bezpośrednio powiązane z obciążeniem poduszki możemy kontrolować równomierność obciążenia pojazdu.

System “bazowy” – opcje

W odróżnieniu od innych produktów – typy systemów Top Drive już na etapie bazowym posiadają kilka rodzajów.  Przede wszystkim na etapie systemu „bazowego” mamy do wyboru :

wybór wersji specjalistycznych poduszek :

 • LIGHT (dla aut „sporadycznie” obciążanych maksymalnie),

 • STANDARD (dla aut często podróżujących z maksymalnym obciążeniem),

 • REINFORCED (dla aut non stop podróżujących z maksymalnym obciążeniem)

 • COMFORT (jeśli podstawowym efektem jaki chcemy uzyskać jest poprawa komfortu jazdy)

wybór wersji zespołów zaworów i manometrów

standardowy zespół zaworów i manometrów TOP DRIVE CONTROL możemy zastąpić dedykowanym do konkretnego modelu „DASHBOARD PANELEM”. Jest to panelem zaprojektowanym do montażu w desce rozdzielczej wewnątrz kabiny pojazdu. Oczywiście jak cała idea TOP DRIVE – pasującym do fabrycznych miejsc montażu danego modelu pojazdu. Dodatkowo panele mają również opcje dotyczące ewentualnych przycisków sterowania innymi funkcjami (przy dalszej rozbudowie systemu)

Wybór wersji kompresora

Kolejną naturalną opcją/rozbudową systemu bazowego jest dodanie kompresora lub zintegrowanie systemu z istniejącym w pojeździe systemem sprężonego powietrza . Dzięki temu przekształcamy go w system aktywny. W zależności od naszych planów co do funkcji realizowanych przez system – możemy wybrać :

 • kompresor sterowany manualnie (analogicznie jak napełniania systemu bazowego z tym , że kompresor mamy „ze sobą”). Ręcznie sterujemy kiedy kompresor ma się włączyć i napełnić system. Mamy do wyboru kilka kompresorów (różniących się wydajnością, przewidywaną ilością cykli pracy oraz napięciem zasilania)

 • kompresor sterowany automatycznie – tym razem naszą rolę przejmuje elektronika i „ona” decyduje kiedy i w jakim stopniu system ma się napełnić. Oczywiście dla takiego systemu niezbędne są jakieś impulsy sterujące – np. czujniki poziomu, lub ciśnienia. Również tutaj mamy do wyboru różne wersje kompresorów (różniących się wydajnością, przewidywaną ilością cykli pracy oraz napięciem zasilania)

 • kompresor ze zbiornikiem powietrza – dostępny w wersji manualnej i „automatycznej” . Oczywiście zastosowanie zbiornika powietrza zmniejsz ilość cykli pracy kompresora i tym samym wydłuża czas jego bezawaryjnej pracy. Dodatkowo niezbędne ciśnienie do napełniania systemu mamy dostępne natychmiast. Zbiorniki różnią się wielkością i ciśnieniem

 • integrację systemu z istniejącym w pojeździe źródłem sprężonego powietrza. Mamy tutaj również do wyboru opcje manualna i automatyczną

Top Drive + kompresor = dowolne funkcje sterowania

ze względu na warunki atmosferyczne i drogowe w naszym kraju – dla kompresorów oraz kompresorów ze zbiornikami posiadamy dedykowane systemy montażowe (obudowy) . Dzięki nim możemy chronić wrażliwe mechanizmy kompresora od zewnętrznych warunków atmosferyczno-drogowych. Jest to ważne gdyż typy systemów posiadające “własne” źródło zasilania przestają działać prawidłowo w przypadku jego utraty. Dlatego ten element wymaga szczególnej ochrony w realiach naszego klimatu i naszych dróg. W związku z posiadaniem własnego „zasilania systemu” możemy realizować praktycznie dowolne funkcje bardziej złożone jak np. :

 • samopoziomowanie – najbardziej popularna funkcja systemu TOP DRIVE
 • szybkie opróżnianie systemu przy „uderzeniowej” zmianie obciążenia
 • zmiana ustawień w zależności od prędkości pojazdu
 • korygowanie ustawień w zależności od rodzaju drogi
 • modyfikacja ustawień w zależności od parametru “jazda” czy “postój” pojazdu
 • zdalne sterowanie na odległość
 • i wiele innych

Typy systemów z ECAS

Zastosowanie centralnej jednostki sterującej ECAS daje nieograniczone możliwości integracji funkcji TOP DRIVE z innymi fabrycznie dostępnymi funkcjami pojazdu (integracja z systemem CAN). Jest to najbardziej zaawansowany rodzaj Top Drive gdzie całością jego pracy steruje specjalny komputer. Kontroluje on zarówno parametry samego systemu Top Drive jak i modyfikuje je w zależności od danych pobieranych z systemu CAN pojazdu. W takim układzie zarówno działanie jak i funkcje systemu można programować dowolnie w oparciu o dostępne w pojeździe sygnału informacyjne. To  zupełnie nowy obszar gdzie typy systemów zaczynają być definiowane nie poprzez budowę – ale poprzez sterowane komputerowo funkcje zawieszenia pneumatycznego.

Typy systemów – podsumowanie

Reasumując – typy systemów Top Drive i rodzaje jego pracy to ogromne pole do budowy zestawu idealnie dostosowanego do konkretnych potrzeb Klienta.Mając tak duży arsenał gotowych kompletów (ponad 500) oraz możliwych modyfikacji (w sumie ponad 1500 możliwych układów) możliwości są ogromne. Należy również pamiętać, że Top Drive stale się rozwija. Oznacza to , że pojawiają się nowe zestawy, opcje i nowe możliwości zastosowań. Dlatego system ten jest nadal ogromną szansa na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w ruchu drogowym. Szczególnie ważne jest to z uwagi na fakt, że dotyczy pojazdów maksymalnie obciążonych lub poruszających się w skrajnie złych warunkach drogowych.