Prawidłowe użytkowanie

Użytkowanie systemu TOP DRIVE jest bardzo proste. Należy tylko pamiętać, że jest on narzędziem w rękach kierowców. Bezsprzecznie prawidłowo użytkowany może znacznie poprawić bezpieczeństwo, stabilność i komfort mocno obciążonych pojazdów. Niewątpliwie zmniejszy również zużycie innych elementów zawieszenia. Jednak jak każde narzędzie wymaga prawidłowego i odpowiedzialnego użytkowania (czyli rozsądku). Przede wszystkim nie zwalnia żadnego kierowcy z obowiązku użytkowania swojego pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, zakładanymi przez producenta pojazdu obciążeniami i przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.

Podstawowe zasady

Aby użytkowanie systemu TOP DRIVE było prawidłowe należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze nigdy nie poruszać się autem z poduszkami nie napełnionymi powietrzem. Prawie zawsze powoduje to szybkie uszkodzenie mechaniczne poduszek. Dlatego można utracić gwarancję. Minimalne ciśnienie w poduszkach to 0,5 atm. Wtedy system pracuje analogicznie do ustawień fabrycznych zawieszenia. Po drugie system napełniamy wyłącznie „bez obciążenia” (na pusto). Dodatkowo z pojazdem stojącym na jak najbardziej równej powierzchni. Prawidłowym ciśnieniem „startowym” systemu jest ca. 2,5 atmosfery (przy nieobciążonym aucie). Oczywiście w miarę obciążania pojazdu ciśnienie w poduszkach wzrasta. Pokazują to manometry systemu TOP DRIVE. Odczytując wskazania manometrów możemy ustalić aktualne obciążenie każdej z poduszek. Dotyczy to lewej i prawej strony pojazdu. W zakresie prawidłowego ciśnienia w poduszkach system pracuje poprawnie. Pokazuje to zielone pole na manometrach.

Uwaga! – czerwone pole na wskaźniku

W przypadku zbliżenia się do czerwonego pola (dowolnego z manometrów) mamy informację:

 • auto jest maksymalnie załadowane
 • dalsze jego obciążanie może je uszkodzić.

Obciążenia poruszającego się auta są większe od stojącego (załadunek). Dlatego zawsze najbezpieczniej zostawić sobie pewien margines bezpieczeństwa w ciśnieniu roboczym. Poruszanie się pojazdem przeciążonym ponad dopuszczalny zakres pracy systemu (oba lub jeden manometr wskazuje czerwony zakres ciśnień) może :

 • prowadzić do uszkodzeń systemu poduszek
 • prowadzić do uszkodzeń systemu zawieszenia.

Poduszki z tak dużym ciśnieniem roboczym przestają tłumić uderzeniowe zmiany obciążeń. Przekazują je bezpośrednio na ramę, co może ja uszkodzić. Oczywiście tego typu uszkodzenia są wynikiem wadliwego użytkowania systemu. Nie są objęte gwarancją na TOP DRIVE. Przy załadunku należy zawsze dążyć do równomiernego obciążenia pojazdu. Ttym samym dażymy do równomiernych wskazań obu manometrów. Zarówno dla prawej jak i dla lewej strony. Jeśli towar rozkładany jest nierównomiernie – wskazania manometrów są różne. Większe ciśnienie oznacza większe obciążenie. Daltego  większa część towaru obciąża daną stronę pojazdu. To bardzo ważna informacja przy załadunku.

Napełnianie systemu

Napełnianie systemu pod obciążeniem (zamiast na pusto) powoduje błędne jego działanie i nie może mieć miejsca. W przypadku obciążonego pojazdu jedyną czynnością możliwą do przeprowadzania jest obniżanie ciśnienia roboczego w jednej z poduszek. Zarówno manometry jak i zawory pracują niezależnie dla każdej strony. Dlatego jeśli manometry wskazują rożne wartości ciśnienia – oznacza to nierównomierne rozłożenie obciążeń. Poprzez delikatne korekty ciśnień w poduszkach staramy się skorygować ten efekt (niższe ciśnienie – niższa wysokość poduszki) a tym samym skorygujemy efekt pochylenia auta. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko poprawa nieprawidłowego sposobu eksploatacji pojazdu – gdyż nierównomierne rozłożenie ładunku zawsze prowadzi do nieprawidłowej pracy systemu i może być przyczyną uszkodzeń pojazdu. Prawidłowe użytkowanie Top Drive w tym zakresie to umiejetne korzystanie z faktu , że nas o tym w prosty sposób informuje.

Działania serwisowe

Prawidłowe użytkowanie TOP DRIVE nie wymaga częstych działań serwisowych. Po jego zainstalowaniu należy po około 5-7 tys. km skontrolować prawidłowość skręcenia uchwytów poduszek – czy nie poluzowały się i nie mają możliwości przemieszczania się (co czasami jest wynikiem nie dość starannego ich skręcenia przy montażu). Dodatkowo wizualnie kontrolujemy przy okazji stan poduszek. Po pierwsze – nie mogą one  dotykać żadnych innych elementów (kontakt bocznej części poduszki z innym elementem zawieszenia doprowadzi do jej uszkodzenia). Po drugie – muszą pracować w pozycji pionowej (praca poduszek pod kontem prowadzi do ich uszkodzenia). Dalsze użytkowanie systemu wiąże się wyłącznie z systematycznym kontrolowaniem wizualnym stanu poduszek, ich uchwytów oraz szczelności systemu. Oczywiście szczelność kontrolujemy poprzez wskazania manometrów – pod kontem spadku ciśnienia w systemie w stałych warunkach pracy (np. po dłuższym postoju auta). Ponieważ spadek ciśnienia jest pierwsza informacja o ewentualnym powstawaniu nieszczelności – należy udać się do serwisu w celu kontroli szczelności elementów systemu i połączeń.

Co się może zepsuć?

Jak w każdym pracującym urządzeniu – tak i w systemie TOP DRIVE dochodzi z czasem do uszkodzenia jakiegoś elementu. W przypadku prawidłowo eksploatowanego TOP DRIVE może to nastąpić po okresie kilku a nawet kilkunastu lat. Oczywiście stopień podatności na uszkodzenie jest funkcja obciążeń jakim poddajemy system. Dla ekstremalnie obciążanych systemów okres ten oczywiście jest drastycznie krótszy. Najczęściej jest to poduszka bądź jej uchwyt. Bardzo rzadko uszkodzeniom ulegają elementy układu pneumatycznego:

 • przewody,
 • złączki,
 • manometry
 • zawory

Najczęściej są to uszkodzenia mechaniczne (np. przebicie przewodu). Wszystkie te elementy są wymienne i można je zakupić lub zamówić. W przypadku uszkodzenia noszącego podejrzenia gwarancyjnego (czyli w okresie 12 miesięcy od montażu systemu) należy:

 • zgłosić się do serwisu dokonującego montażu systemu w pojeździe. Zaraz po stwierdzeniu uszkodzenia – telefonicznie.

Uszkodzony element wysyłany jest do producenta systemu w celu analizy materiałowej. Określa się wtedy przyczyny uszkodzenia. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad materiałowych lub konstrukcyjnych danego elementu. Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych układu żadnych dodatkowych
 • kosztów wynikających z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania systemu lub dowolnego z jego elementów (np. kompresora).